Nahrávam...

Aktuality

Bývanie v prenájme alebo vo vlastnom byte?

V našich končinách je tradíciou zabezpečiť si vlastné bývanie, aj keď v poslednom období pomer mladých ľudí, ktorí uprednostnia prenájom, rastie. Najmä z dôvodu predpokladu presunu za prácou alebo kvôli zmene v osobnom živote. Ak však ste už v tej životnej etape, kedy sa vám obidve možnosti zdajú rovnocenné, možno vám tieto riadky uľahčia rozhodovanie.

Mobilita pri prenájme bytu

Ako sme už naznačili v úvode, pre niektorých z nás je v živote rozhodujúca mobilita, ktorú nám prenájom prináša. Dnes sme tu, zajtra zoberieme lepšie miesto v meste vzdialenom 500 kilometrov a pol roka na to odchádzame na pracovnú stáž do Nemecka. Pri vlastnom bývaní by z týchto presunov vyplývala nutnosť dohodnúť sa s niekým, aby sa vám o byt postaral, alebo kvôli zníženiu nákladov byt na dobu vašej neprítomnosti prenajať.

Ďalším dôvodom, prečo zatiaľ neinvestovať do vlastného bývania, je to, že ešte nemáte pevné plány v súkromnom živote. Budete o rok dva bývať sám alebo s partnerom? Budete mať deti, chcete byť nablízku rodičom? Tu je prenájom tak isto racionálnym riešením do doby, kým sa tieto otázky vyjasnia.

Zhrnuli sme niekoľko faktorov, ktoré pokladáme za najdôležitejšie pri rozhodnutí medzi kúpou vlastného bývania a voľbou prenájmu bytu či domu.

Lepšia lokalita

Ak nie ste natoľko majetní, aby ste si mohli dovoliť kúpiť byt v niektorej z najvyhľadávanejších lokalít, prenájom rovnakého bytu vám takýto luxus dovolí. Dobre ale potom zvážte aj nevýhody prenájmu, ktoré tu uvádzame, pri vysokom nájomnom sa pochopiteľne znásobujú.

Nízky rating pre hypotéku

Ak ste vo veku (nízkom alebo vysokom), ktorý je pre banku rizikový, alebo nemôžete vydokladovať svoj príjem, získanie hypotéky sa môže stať komplikovaným alebo aj nemožným, ostáva vám už iba prenájom.

Skryté poplatky pri vlastnom bývaní

Nie každý si pri kalkulácii nákladov na budúce vlastné bývanie, spomenie aj na iné poplatky okrem splátky hypotéky, napríklad platby za energie, poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľnosti a pod.

Finančná rezerva pri vlastnej nehnuteľnosti

Jednou z nesporných výhod bývania v prenájme je istota, že vás neprekvapí väčší výdavok spojený s vlastníctvom nehnuteľnosti. Menšie opravy si síce musíte hradiť (záleží samozrejme aj od zmluvy), ale tie väčšie má s istotou na starosti majiteľ. Ak ste majiteľom vy, musíte byť na nepredvídané situácie a škody na nehnuteľnosti pripravení. Riešením je síce dobrá poistka domácnosti a samotnej nehnuteľnosti, ale i tak je potrebné udržiavať finančnú rezervu na údržbu a drobné renovácie, ktoré do poistného plnenia nespadajú.

 

Zabezpečenie potomkov do budúcnosti

Najčastejšie počúvame, že je predsa rozumnejšie kúpiť si vlastné bývanie a nevyhadzovať zbytočne peniaze von oknom platením za prenájom. No toto tvrdenie neplatí pre každého. Kedy je teda výhodnejšie neinvestovať do kúpy bytu či domu a radšej si ho prenajať? Jediné, čo môžeme s určitosťou povedať, že kúpa vlastného bývania je výhodná pre tých, ktorí myslia aj na svoje deti. Aj keď si totiž musíte na kúpu nehnuteľnosti zobrať hypotéku, ktorou svoju investíciu vysoko preplatíte, po jej splatení bude nehnuteľnosť úplne vaša, a zdedia ju vaše deti už bez úverového zaťaženia a dokonca pre nich môže byť nástrojom ako naopak vďaka nej získať peniaze na podnikanie (či už predajom alebo založením v prospech úveru). Rozhodne vaše deti budú mať svoj štart do života oveľa ľahší, keďže bývanie je základná potreba, ktorú si každý potrebuje uspokojiť.

Nehnuteľnosť môže byť dobrou investíciou

Osobitným prípadom je potom situácia, keď máte dostatok voľných finančných prostriedkov na investíciu do nehnuteľnosti, ktorú aktívne spravujete a získavate vďaka prenájmu svoj pasívny príjem až do doby, kedy nehnuteľnosť (a možno aj spolu s výnosom) prejde na vašich potomkov.

Investícia na dlh

Ak nedisponujete voľnými finančnými prostriedkami, ale môžete si dovoliť hypotéku, tak isto je jednou z možností kúpiť byt (ďalší okrem toho, v ktorom bývate), ktorého splácanie rozvrhnete v čase tak, aby ste ho doplácali presne v dobe vášho odchodu do dôchodku, kedy sa môže zmeniť vďaka prenajímaniu na dodatočný príjem ku vášmu dôchodku. Pritom je stále speňažiteľný,  ak by bolo potrebné náhle získať väčší obnos peňazí. V tomto článku sa nezaoberáme porovnávaním výhodnosti takejto investície voči iným, rýdzo finančným dôchodkovým nástrojom. Iba pripomíname, že tento druh investície je veľmi dôležité dobre prepočítať a brať do úvahy aj iné ako finančné výhody – lokalita bývania, zabezpečenie potomkov a pod.

Osobná spokojnosť s vlastníctvom

Bývanie vo vlastnom prináša väčšine našincov pocit istoty a spokojnosti, ktorý je postavený na vnímaní, že z vášho bývania vás nemôže niekto vyhodiť. Pravdou je, že pri prenájme sa situácia môže zmeniť už behom pár mesiacov dohodnutej výpovede, ale aj z vlastného bývania sa môžete vysťahovať veľmi rýchlo v prípade neplatenia správcovských poplatkov alebo hypotéky. Ide teda o zdanlivý pocit istoty, ktorý však podľa sociologických prieskumov napriek tomu prináša obyvateľom vlastného bývania vyššiu každodennú spokojnosť.

Energetická efektívnosť bývania

Ak bývate vo vlastnom byte či dome, je iba na vás, aké spotrebiče budete používať, koľko energie miniete na kúrenie, ohrev vody, či koľko spotrebujete elektriny. V prenajatom byte ste odkázaní na nastavenia vášho prenajímateľa, prípadne aj na jeho spotrebiče, ak ide o zariadený byt. Väčšinou si zálohy na energie platí nájomca, a teda prenajímateľ nie je motivovaný k úspore, výmene žiaroviek za úsporné a pod.

Rozhodovacia právomoc

Ako nájomca, na rozdiel od majiteľa bytu, sa nemusíte starať o dianie v bytovom dome, no na druhú stranu musíte strpieť rozhodnutia spoločenstva bývajúcich. Prenajímateľ sa často do rozhodovania nezapája napriek naliehaniu nájomcu.

Rozhodli ste sa teda už? Ak ešte nie, dúfame, že sme vám priniesli stručný prehľad argumentov, ktoré by ste mohli zobrať do úvahy, a prípadne prediskutovať s tými, pre ktorých budúce bývanie hľadáte najčastejšie, vašu najužšiu rodinu. Ak s tým potrebujete pomôcť, spokojne sa obráťte na pracovníkov našej realitnej kancelárie, ktorí majú bohaté skúsenosti s výberom vhodných realít pre našich klientov.