Nahrávam...

Aktuality

Výkup zadĺženej nehnuteľnosti

Životný príbeh mnohých z nás privedie do ťažkostí, ktoré ak nemáme ako vyriešiť, alebo ich riešime neskoro, môžu vyústiť do situácie, v ktorej síce ešte sme vlastníkom nehnuteľnosti, ale je na nej ťarcha a jej predaj je poslednou možnosťou ako predísť exekúcii alebo nútenej dražbe. Dom, byt, či pozemok môže priniesť  možnosť znova začať s čistým štítom, no jej predaj sa zdá byť nerealizovateľný. Vieme pomôcť.

Prečo pomoc pri výkupe

Spolupráca so spoločnosťou, ktorá ma na poli nehnuteľností a na finančnom trhu skúsenosti a ktorá už úspešne riešila množstvo prípadov oddĺženia nehnuteľného majetku, môže priniesť zjednodušenie a zrýchlenie celého výkupu nehnuteľnosti. V nevýhodnej situácii, kedy ste pod tlakom exekučných konaní a splátok, je čas veľmi často dôležitejší, ako samotná výška dlhov. Zastupovanie klienta v jednaniach s veriteľmi je neoceniteľnou pomocou, pretože dlžníka zbavuje stresu a profesionál zvládne vyjednanie podmienok neporovnateľne lepšie, keďže to nerobí prvý raz.

Rozhodnutie, kedy je výkup výhodný

Výkup nehnuteľnosti nie je najvýhodnejší spôsob, ako ju speňažiť. Ide však o účinný, niekedy bohužiaľ nevyhnutný nástroj, ako vyriešiť fatálne zlú finančnú situáciu. Vďaka tomu môžete rýchlo získať hotovosť, zvládnuť pomerne komplikovanú administratívu predaja a proces oddĺženia a s pomocou skúseného špecialistu zvládnuť všetky riziká súvisiace so zmluvami, v ktorých figurujete ako dlžník, a riziká nesprávneho konania voči exekučným úradom.

Analýza vašej situácie

Dôkladná analýza vašej situácie začína pri revízii dlhov a záväzkov, pokračuje odbornou obhliadkou nehnuteľnosti a hodnotením možností klienta vyjednať si čo najlepšie podmienky s veriteľmi. Výsledná cena nehnuteľnosti sa odvíja od trhovej ceny a posudku súdneho znalca, ale býva obvykle znížená, čo je „cenou“ za rýchly predaj a aj hodnotou samotných nákladov na oddĺženie. Veľký vplyv na cenu bude mať aktuálny technický a právny stav nehnuteľnosti. Je dôležité, aby ste si hneď na prvé stretnutie pripravili všetky dokumenty k nehnuteľnosti a tiež všetky informácie o vašich dlžobách.

Návrh riešenia

Náš špecialista v najkratšom možnom čase pripraví riešenie a konzultuje ho s klientom. Ak klient s navrhnutým postupom súhlasí, na rad príde splnomocnenie našej spoločnosti k zastupovaniu klienta v celej veci oddĺženia nehnuteľnosti. V takom prípade vyjednáme a vybavíme všetky náležitosti, počnúc jednaním s exekučnými úradmi, riešenie vyplatenia pôžičiek a splatenia iných záväzkov až po samotný výkup nehnuteľnosti. Teda už o niekoľko dní klient obdrží zvyšnú hotovosť a jeho prípad je tak rýchlo a pre neho bezstarostne vyriešený. Samozrejmosťou je zabezpečenie všetkých náležitostí smerom ku katastru nehnuteľností a tiež príprava všetkých dokumentov potrebných v jednotlivých krokoch oddĺženia a predaja.

Ak vám pomôžeme my

Zvoliť si správneho a spoľahlivého partnera má vplyv na úspešnosť procesu oddlženia, samotnú cenu nehnuteľnosti aj rýchlosť, akou výkup nehnuteľnosti prebehne. Tím spolupracovníkov v REAL-IN ročne rieši výkup niekoľkých nehnuteľnosti a za obdobie nášho pôsobenia na realitnom trhu máme skúsenosti aj s ťažkými prípadmi. Výsledkom nie je iba úspešný konečný výkup  a zbavenie sa záväzkov, ale môžeme vám pomôcť aj k výhodnej kúpe inej, menšej nehnuteľnosti, kde môžete znova začať s lepšou finančnou pozíciou a rozvahou.